Os proxectos da asociación

Recuperación da tipoloxía Gamela de Cambados

Recuperar unha tipoloxía de embarcación perdida

O Clube Mariño Salnés emerxe cunha misión loable: rescatar a traxectoria esquecida da Gamela de Cambados, unha embarcación que se perdeu nos anos 60, situándoa como un dos seus obxectivos principais.

Este ambicioso proxecto dividiuse en tres fases claramente definidas:

✔️ Realizouse unha investigación exhaustiva, que implicou entrevistas detalladas, a recollida de testemuños valiosos e o rescate de imaxes antigas, todo iso co fin de reunir os datos esenciais.

✔️ Un paso crucial foi a construción dun medio casco, elaborado con esmero para garantir que calquera mestre carpinteiro de ribeira poida recrear a embarcación, mesmo na ausencia dos planos orixinais.

A construción da primeira gamela trala recuperación está programada para o ano 2025, unha marca que representará non só a restauración dunha traxectoria perdida, senón tamén un tributo á arte e habilidade daquelas persoas que a devolveron á vida.


Artigo no Diario de arousa

Mariña tradicional de Cambados

Porto de Cambados

Dende fai algúns anos, Cambados, ao igual que outras vilas de tradición mariñeira de toda a costa galega, reivindica espazos habilitados para poder desenvolver as actividades culturais propias dos colectivos en defensa do patrimonio marítimo: escolas de navegacións tradicional, regatas, concentracións, museos flotantes, etc.

Se ben, polo momento semella que os proxectos de Mariña Tradicional fican varados, así acontece polo momento coa Mariña Tradicional de Cambados, agardando por unha resposta das administracións competentes.

O Clube Mariño Salnés ten como obxectivo traballar en conseguir que o proxecto continúe, expoñendo pola súa parte a necesidade e mediando cos diferentes órganos implicados.

Artigo en La Voz de Galicia