Transparencia

O Clube Mariño Salnés, segundo os principios de transparencia recollidos na lei 19/2013 de 9 de decembro , acceso a información e bo goberno, pon a disposición a seguinte información: